පෝලිම් වල රැදී සිටීමෙන් ඇතිවන තදබදය, අවදානම මග හරවා ගන්න

ඔබට අවශ්‍ය සියලු සිල්ලර භාණ්ඩ, නිවසේ සිටම ඉල්ලුම් කර ගෙන්වා ගන්න

දැන්ම ඇණවුම් කරන්න

lkmarts.com සේවාව පිළිබදව..


Covid - 19 වයිරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් මෙරට උද්ගත වී ඇති හදිසි තත්වය තුළ , පාරිහෝගික ඔබගේ පහසුව හා ආරක්ශාව වෙනුවෙන් AccSeedd ආයතනය විසින් සකස් කොට නොමිලයේ ලබා දෙන සේවාවකි.


  • ඕනැම වෙළද සැලක්, සුපිරි වෙළද සැලක් සදහා සේවාව සපයා දිය හැකිය.
  • කිසිදු අමතර, අතරමැදි ගාස්තු අය කරනු නොලබේ.
  • වෙළද සැල විසින් භාණ්ඩ නිවෙස් වෙත ප්‍රවාහනය කරනු ලබන්නේ නම් ඒ සදහා ඔවුන් විසින් සාදාරණ ගාස්තුවක් අය කරනු ඇත.

වෙළද සැල් මගින් අය කර ගනු ලබන ප්‍රවාහන හෝ වෙනත් අත්‍යාවශ්‍ය ගාස්තු සම්බන්දයෙන් අප විසින් වගකීම් දරනු නොලැබේ.

ඇණවුම් කරන්න

පහතින් ඇති වෙළද සැල් අතරින් ඔබ ප්‍රදේශයේ වෙළද සැල තෝරා ගන්න.


මෙම සේවාව ඔබේ වෙළද සැලටත්..

මෙම සේවාව ඔබේ වෙළද සැලටත් නොමිලයේ ලබා ගැනීම සදහා දැන්ම අපගේ නියෝජිත වරයෙකු සම්බන්ද කර ගන්න.

අපව අමතන්න

දුරකතන ඇමතුම්:

071 97 25 562
075 795 7510

සකසමින් පවති
ඔබේ පණිවුඩය සාර්තකව යවන ලදි. අදහස් දැක්වූවාට ස්තූතියි.